بــه مـا بـپـیـونـدیـد

بابل / بابلسر / ساری


فرصت های شغلی پوشاک خانواده
برای دانش آموختگان دانشگاه مازندران

بهبود زندگی همه مردم دنیا و هدیه زیبایی به آنها با ارائه پوشاک در فروشگاه‌های حرفه‌ای‌و‌جذاب در سراسر دنیا

ما مجموعه‌ای فعال در صنعت پوشاک هستیم که قصد داریم با ترکیب صنعت و فناوری روز، بهترین راه را برای عرضه گسترده و متنوع پوشاک به مشتریانمان انتخاب کنیم. این دیـدگاه به مـا الـهام می‌دهد که با نوآوری و خلاقیت، فروشگاه‌هایی بسازیم که خدماتی متفاوت و منحصر به فرد عرضه می‌کند.
این مسئولیت و اشتیاق ماست. ما به آیند‌ه‌ای بهتر برای صنعت پوشاک باور داریم و با گام‌های محکم و استوار این آینده را رقم خواهیم زد؛ و این‌بار فرصت برای شما دانش‌آموختگان دانشگاه مازندران بوجود آمده تا برای ساخت این آینده بهتر به ما بپیوندید

دپارتمان های ما